Przyjęcie Jezusa jako Jedynego Pana

O mój Jezu, pragnę sercem i wolą przyjąć Cię jako Pana mojego życia.

Od tej chwili chcę dążyć do całkowitego zjednoczenia z Tobą i Ojcem poprzez miłość w Duchu Świętym.

Przyjmuję z pokorą całą moją dotychczasową historię wierząc, że wszystko, nawet wydarzenia bardzo trudne i niezrozumiałe po ludzku, rozświetlone blaskiem Twego krzyża i zmartwychwstania, mogą stać się źródłami łaski. Moimi ranami pragnę przyjąć z Twoich otwartych ran Miłość Miłosierną.

Jestem zdecydowany z serca wybaczyć wszystkim, którzy mnie skrzywdzili. Oznacza to, że od dziś nie będę już rozmyślać ani mówić na ten temat, wyrzekam się szukania odwetu, pogardy i nienawiści, wyrzekam się także użalania nad swym losem. Tobie powierzam to wszystko i proszę wylej na mnie zrozumienie i współczucie wobec każdego człowieka.

Otwieram się na Twoją świętą obecność w moim TU I TERAZ. W każdej chwili chcę podejmować współpracę z łaską, by z odwagą Maryi ofiarować Ci moje ciało, abyś poprzez miłość uobecniał się w rodzinie ludzkiej. Patrz moimi oczami, tul moimi dłońmi, mów moimi ustami. Rozszerzaj moje serce i umysł tak, by Ojciec mógł poprzez moje życie, wybiegać ku tym, którzy są najbardziej chorzy i oddaleni od miłości.

Wyrzekam się jakiejkolwiek formy przemocy zwłaszcza wobec tych, którzy inaczej niż ja myślą, wartościują i wybierają. Wyrzekam się narzekania i odrzucania tego, co przynosi mi chwila obecna.

Tobie powierzam moje życie. Uczyń ze mną co zechcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną dziękuję Ci.

Jezu ufam Tobie!

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.